60 min 850 kr

Du blir coachad i ett ämne som du har planerat när du kommer.

Jag ställer frågorna som du har svaren till.

Vanligtvis är det 5 gånger för att komma fram till målet.

Du och jag har en halvtimme kostnadsfritt samtal där vi kommer fram till vad du behöver.