20 min gratis

Här kommer vi att prata om ett ämne som du har planerat när du kommer.

Jag ställer frågorna som du har svaren till.

Efter detta gör vi en sammanfattning om vad och om du skulle behöva fler coaching samtal.