Coaching

60 min 850 kr Du blir coachad i ett ämne som du har planerat när du kommer. Jag ställer frågorna som du har svaren till. Vanligtvis är det 5 gånger för att komma fram till målet. Du och jag har en halvtimme kostnadsfritt samtal där vi kommer fram till vad du behöver....